Svensk musik

Musik Vi lever i en värld där musik är en stor del av människors liv och där många till och med har en stor del av sin identitet i vilken musik de väljer att antingen utöva eller lyssna på. I denna artikel har vi valt att fokusera på vad som gjort att Sverige fått en[…]